11/12/2016

Oidhche Sheanchais

Taispeánfar an chéad scannán Gaeilge, Oidhche Sheanchais (1935) le Robert Flaherty, ag an gComhdháil agus pléifidh an Dr Brian Ó Catháin agus an Dr Deirdre Ní Chonghaile cúlra, stair agus tábhacht an scannáin.


Dr Brian Ó Catháin:
Léachtóir sinsearach le Gaeilge agus Ceann Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad é Brian Ó Catháin. Is iad na réimsí léinn is mó a shaothraíonn sé, canúineolaíocht agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge. Anuas ar a chuid foilseachán sa dá réimse seo, tá ailt foilsithe aige a bhaineann le béaloideas Oileáin Árann agus le stair an Léinn Cheiltigh.

Dr Deirdre Ní Chonghaile:
Tá Deirdre Ní Chonghaile lonnaithe in Institiúid de Móra in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit a gcaithfidh sí 2017 ina Comhalta Iardhochtúireachta de chuid Ollscoil na hÉireann. Roimhe seo, shaothraigh sí in Ollscoil Notre Dame, sa Library of Congress, agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar Comhalta Taighde na Comhairle um Thaighde in Éirinn agus, le gairid, le Tionscnamh na gCultúr Digiteach. Faoi láthair, tá leabhar ar bhailiú an cheoil in Éirinn á chríochnú aici. Mhúscail an t-ábhar sin an taighde is úire uaithi ar amhráin a bailíodh i measc na nGael i Meiriceá Thuaidh sa tréimhse 1884-1924. Stiúraíonn sí an tógra dá-theangach Amhráin Árann – Aran Songs (http://aransongs.blogspot.ie/).

No comments:

Post a Comment